Use-cases

Zonder software staat alles stil. Daar kan niemand omheen en dat betekent dat aannames over software je kwetsbaar maken en in de weg staan van groei. Risicovolle aannames zoals het idee dat de software voldoende veilig is, volledig eigendom van het bedrijf is, moeiteloos geïntegreerd kan worden, schaalbaar en toekomstbestendig is, en het ontwikkelteam deskundig is. Essentiële aspecten die lang niet altijd grondig onderzocht worden. Wat wil jij laten onderzoeken? Swipe door de use-cases.

Is mijn software toekomstbestendig of juist end-of-life?

Meer weten?

Is de software van het targetbedrijf schaalbaar?

Meer weten?

Hoe veilig is mijn eigen software?

Meer weten?

Is de software goed te integreren met de software van het targetbedrijf?

Meer weten?

Wat is de kwaliteit van onze code of die van onze leveranciers?

Meer weten?

Is het bedrijf eigenaar van de software (IP) of wordt dit bemoeilijkt door open source software en afhankelijkheid van derden?

Meer weten?

Is mijn software geschikt om naar de cloud te gaan?

Meer weten?

Wat is er voor nodig om het (geïntegreerde) softwareplatform toekomstbestendig te maken?

Meer weten?

Is mijn architectuur en resource-gebruik kostenefficiënt?

Meer weten?

Ik wil mijn software laten penetratietesten

Meer weten?

Is de software van het targetbedrijf veilig en, bijvoorbeeld, GDPR-proof?

Meer weten?

Hoe moderniseren we onze software?

Meer weten?

Alle use-cases bekijken?

Hieronder vind je een overzicht.


Use-cases


Wat we doen

YieldDD doorgrondt alle aspecten van software volledig, van aanpasbaarheid tot betrouwbaarheid, van compatibiliteit tot security, en van onderhoudbaarheid tot het intellectuele eigendom. Dat is noodzakelijk bij fusies en overnames, wanneer je softwarekwaliteit en security hoog in het vaandel hebt én wanneer je staat voor belangrijke strategische keuzes.

Software due diligence. Niemand twijfelt aan de onmisbare waarde van due diligence bij fusies en overnames. Niemand haalt het in zijn hoofd om financial, commercial en legal due diligence achterwege te laten. Een van de belangrijkste varianten wordt echter te vaak vergeten: software due diligence.

Software assessment. Bedrijfskritische software vormt het hart van iedere moderne organisatie en bepaalt de mate van succes en winstgevendheid. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van software, is (continu) inzicht in de kwaliteit van de aanwezige software en softwareprocessen essentieel: software assessment.

Security assessment. Je wilt de vinger aan de pols houden als het om cybersecurity gaat. Want hoe veilig is de software? Idealiter laat je (periodiek) onderzoek doen naar de beveiliging van je applicaties en de kwetsbaarheden in je code. Dat kan met onze security assessment.


Benieuwd naar voorbeelden?
Bekijk onze klantcases