Het intellectueel eigendom van de software is gecompromitteerd


Veel organisaties denken dat ze het intellectuele eigendom van software bezitten. Vaak is dat dan niet zo. Hun softwareontwikkelaars geven het onbewust en ongewild weg doordat zij open source software gebruiken om snel te werken.

De gebruiksvoorwaarden van die gratis software stellen dat een systeem dat ervan gebruik maakt zelf ook gratis beschikbaar moet zijn met een vergelijkbare open source licentie.

YieldDD biedt inzicht in de mate waarin het intellectueel eigendom van een systeem te grabbel is gegooid.

IMG_2411.jpg (1)

Het intellectueel eigendom van de software is gecompromitteerd
Meer over weten?